Energirådgivning

Energieffektive bygg blir stadig viktigere både for utbyggere og beboere. Vi hjelper dere å velge de gode løsningene.

Utviklingen i myndighetenes krav gjør at til at utbyggere må finne gode energiløsninger, både under planlegging og oppføring av nye bygg.

Vi har fagkompetansen på området, og lange erfaring med energirådgivning for utbyggere.

Vi kan hjelpe dere med:

  • Energiberegninger og forslag til løsninger i planleggingsstadiet
  • Hjelp til å planlegge og gjennomføre nullhus- og plusshusprosjekter
  • Kontroll og prosjektgranskning av prosjekteringsunderlag fra tilbydere
  • Oppfølging av prosjektgjennomføring, i forbindelse med energileveranse
  • Gjennomgang av FDV-dokumentasjon, driftsinstruks og serviceavtaler
  • Kuldebrosimuleringer og energiteknisk vurdering av konstruksjonsløsninger og materialer
  • Energimerking av boliger og næringsbygg
  • Søknader om offentlig støtte – til prosjekter med høye energimål, eller utprøving av ny teknologi

Kontakt oss    Be om tilbud