Hvorfor profesjonell prosjektleder?

Store rehabiliterings- eller vedlikeholdsprosjekt krever oppfølging, noe som krever tid og faglig innsikt man ikke alltid besitter selv. Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til!

I møte med en profesjonell entreprenør kan det  være greit å la en profesjonell prosjektleder gjøre jobben. Vi har både den tiden og den faglige ekspertisen som trengs for at både styret og beboerne skal føle seg trygge på at prosjektet får den nødvendige oppfølgingen.

Flere faser

Et rehabiliteringsprosjekt består av flere faser, og man må ta høyde for at det underveis kan oppstå situasjoner som må håndteres, enten det gjelder informasjon til beboerne, reklamasjoner, for sein, mangelfull eller feil levering av materiell eller tjenester eller styring av økonomien i prosjektet. 

Det viser seg ofte at bruk av en profesjonell prosjektadministrator med faglig og juridisk innsikt, er mer lønnsomt på sikt, enn om styret skulle håndtere disse konfliktsituasjonene på egenhånd.

Kontakt oss Be om tilbud