Forprosjekter

Større vedlikeholds- og rehabiliteringsoppgaver er store økonomiske løft for et boligselskap. God planlegging er essensielt for å lykkes. Dette kan vi hjelpe dere med!

Det er mange ting man må ta hensyn til i forkant av et større prosjekt. Det kan dreie seg om farge- og materialvalg, men viktigst av alt: å finne den løsningen som er best innenfor budsjettet.

Et forprosjekt, skisseprosjekt eller en kostnadsrapport er et viktig hjelpemiddel når beslutninger om veien videre skal tas.

Vi utreder muligheter i forbindelse med energi- og etterisolering, fasader, balkonger, inngangspartier, våtrom, varmeanlegg, ventilasjon, loft, ombygging, påbygging, heis og uteområder – for å nevne noe.

Vi kan hjelpe dere med:

  • Å foreta eventuelle detaljundersøkelser
  • Å utrede alternative løsninger for de aktuelle bygningsdelene
  • Sammensettingen av alternative tiltak
  • Uttegning av arkitektskisser og beregning av tiltak
  • Mengde- og kostnadsberegning av de ulike alternativene
  • Å utarbeide en likviditetsanalyse
  • Å beregne konsekvensene for fellesutgiftene
  • Å bistå med presentasjon av prosjektet på beboermøter, sameiermøter og generalforsamlinger

Kontakt oss    Be om tilbud