Elektriske anlegg

Bygninger i dag inneholder stadig flere elektriske komponenter, i tillegg til lys og varme. På grunn av endringer i forskriftskrav kan det være behov for å inspisere eller modernisere eksisterende anlegg. 

Det er viktig med riktig kompetanse ved endringer i bruk og tilleggsutstyr i eksisterende bygg – også i en tidlig planleggingsfase. Vi i OBOS Prosjekt har flinke fagfolk som kan ta seg av jobben.

Vi kan hjelpe dere med:

  • Generell rådgivning angående elektrotekniske anlegg – dette gjelder også anlegg for elbiler, nøkkelfrie adkomstsystemer og belysning
  • Kontroll og målinger av elektriske anlegg (i henhold til forskriftskrav)
  • Befaring, tilstandsvurdering og forprosjekter knyttet til utskifting av eksisterende anlegg, eller etterinstallering av utstyr
  • Bistand på informasjonsmøter og generalforsamlinger
  • Å utarbeide tilbudsforespørsler
  • Kontrahering av entreprenør, som innebærer avklaringer og utarbeidelse av kontrakter
  • Prosjektadministrasjon med prosjekt- og byggeledelse
  • Oppfølging av arbeiderne på byggeplassen (befaringer, byggemøter, kvalitetskontroll og oppfølging av økonomi)

Kontakt oss    Be om tilbud