Inneklima og ventilasjon

God ventilasjon er en forutsetning for et godt inneklima, og mange av våre kunder er opptatt av energibesparende løsninger. Vi kan hjelpe dere med å se på mulighetene for en balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Våre erfarne fagfolk sikrer dere gode tekniske løsninger og et godt prosjekt – enten dere ønsker å bevare eller forbedre anlegget dere har i dag, eller bygge noe nytt.

Vi hjelper dere med å kartlegge den eksisterende ventilasjonen og ser på mulighetene som finnes i bygget. Ønsker dere overgang til mekanisk ventilasjon med eller uten varmegjenvinning, tar vi gjerne oppgaven.

Vi kan hjelpe dere med:

Befaringer, tilstandsvurdering, kartlegging og målinger for å avklare:

  • Muggsopp, svertesopp og hussopp
  • Fukt og kondens
  • Termografering og avdekking av varmetap
  • Luftmålinger
  • Støymåling
  • Radonmålinger
  • Asbest
  • Miljøkartlegging

Kontakt oss    Be om tilbud