Kundekontakt

God kommunikasjon mellom kjøper og selger er viktig i en salgsprosess. Vi har utviklet systemer som er med på å skape boliger som innfrir kjøperens forventninger og ønsker.

Velger dere oss som kundekontakt kan dere være trygge på at vi tar oss av dette – og at vi er opptatt av null feil ved overlevering.

Har du en forretningseiendom hvor det er aktuelt med tilvalg og avklaringer i forbindelse med innflytting, kan vi hjelpe dere med å lage en god leiertakerkontrakt.

Vi kan hjelpe dere med:

  • Å være kontaktpunktet mellom utbygger og nye boligkjøpere (etter inngått kjøpskontrakt)
  • Å jobbe tett med prosjektorganisasjonen – både prosjektleder og entreprenør
  • Deltakelse i programmering av standardleveranse
  • Gjennomføring av nødvendige informasjonsmøter med kunder
  • Tilvalgsprosessen, inkludert gjennomføring av tilvalgsmøter med kjøpere
  • Å organisere gjennomføringen av ferdigbefaringer, overleveringer og ettårsbefaringer
  • Oppfølging/kontakt med kjøpere i reklamasjons- og garantiperioden

Kontakt oss    Be om tilbud