Reklamasjonsoppfølging

Noen ganger oppdages det dessverre feil og mangler innenfor garantiperioden. Da er det viktig å finne ut hva som er feil, hvem som har ansvaret og sørge for at reklamasjonssaker blir fulgt opp og avsluttet.

Våre konsulenter er en viktig resurs under oppfølging av reklamasjoner. Vi tar ansvaret med å avklare feilen og tar reklamasjonene videre til ansvarlig entreprenør. Vi tar oss også av all kontakt i forbindelse med utbedringen.

Vi kan hjelpe dere med:

  • All kontakt innenfor den femårige reklamasjonsperioden
  • Gjennomføring og oppfølging av ettårsbefaringer
  • Oppfølging av entreprenør(er) i reklamasjonsperioden
  • Bistand og rådgivning ved opprettelse av serviceavtaler
  • Etablering og oppfølging av vedlikeholdsplaner

Kontakt oss    Be om tilbud