Teknisk kartlegging

Å kartlegge situasjonen før større beslutninger tas er viktig for å sikre riktige valg. Vi har fagkunnskapen, og kan bidra med rapporter og gode verktøy. 

«Vi fikk en fantastisk bra rapport (vedlikeholdsplan for neste 5-års periode), og jeg er sikker på at det blir et nyttig verktøy for styret».

- Torgeir S. Einun, styreleder i Frydenberg 1 borettslag

vedlikeholdsplan for neste femårsperiode.

«Borettslaget fikk utarbeidet en vedlikeholdsplan som vi presenterte på generalforsamlingen. Oppmøtet var stort og alle var positive til å sette i gang med mer systematisk vedlikehold».

- Bente Ottesen, styreleder i borettslaget Fantofthaugen