VVS og våtrom

VVS er en samlebetegnelse for fagområdene varme, ventilasjon og sanitær. Vi i OBOS Prosjekt har mange års erfaring og stor kompetanse innenfor disse fagområdene.

Vi kan hjelpe dere med befaringer, tilstandsvurderinger og forprosjekter for alle typer utfordringer knyttet til vann, varme- og sanitæranlegg. Etter at vi er ferdige med utredningen legger vi frem anbefalinger for ulike løsninger med tanke på både det tekniske og på økonomi.

Vi kan hjelpe dere med:

  • VVS- teknisk rådgivning angående bruk, levetider, løsninger, svakheter og fordeler for alle type prosjekter
  • Prosjektgranskning med tanke på prosjektering og gjennomføring av nybygg og ombygging
  • Befaringer, våtromsjekk, tilstandsvurderinger og forprosjekter
  • Å bistå på informasjonsmøter og generalforsamlinger
  • Utarbeidelse av tilbudsforespørsel med prosjektering
  • Kontrahering av entreprenør, som innebærer avklaringer og utarbeidelse av kontrakter
  • Prosjektadministrasjon med prosjekt- og byggeledelse
  • Å følge opp arbeiderne på byggeplassen gjennom befaringer, byggemøter, kvalitetskontroll og økonomioppfølging
  • Å utføre obligatorisk, uavhengig kontroll

Kontakt oss    Be om tilbud